Biennale Warszawa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Biennale Warszawa > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Biennale Warszawa

Biennale Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Biennale Warszawa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Marczykowska, biuro@biennalewarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 620 34 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Mokotowskiej 29a, Warszawa

Siedziba Biennale Warszawa (pomieszczenia biurowe)

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Sposób dojazdu

Dojście piesze jest od ulicy Marszałkowskiej, pomiędzy Placem Zbawiciela a Placem Konstytucji. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych .

Najbliższa stacja metra: Politechnika znajduje się w odległości do ok. 400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: Plac Konstytucji 02 (kierunek Centrum:131, 501, 525, 522) Plac Konstytucji 01 (kierunek Nowowiejska: 118, 131, 411, 501, 520, 522,),

Najbliższe przystanki tramwajowe: Plac Zbawiciela 03 (kierunek Służewiec: 4, 18, 35) Plac Zbawiciela 04 (kierunek Centrum: 4, 18, 35) (kierunek Wola: 10).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej 34/50 – 100 m od budynku. Miejsce parkingowe jest przy chodniku.

W okolicy jest postój taksówek (Plac Zbawiciela)

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne zadaszone wejście znajduje od podwórza (ok 200 m od ul. Marszałkowskiej) na wysokości wysokiego parteru i prowadzą do niego schody (6 stopni). Po prawej stronie znajduje się poręcz.

Budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Budynek przy ul. Marszałkowskiej 34/50, Warszawa

Siedziba Biennale Warszawa (pomieszczenia wystawowe i konferencyjne )

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Sposób dojazdu

Dojście piesze jest od ulicy Marszałkowskiej, pomiędzy Placem Zbawiciela a Placem Konstytucji (budynek pod arkadami). Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych .

Najbliższa stacja metra: Politechnika znajduje się w odległości do ok. 400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: Plac Konstytucji 02 (kierunek Centrum:131, 501, 525, 522) Plac Konstytucji 01 (kierunek Nowowiejska: 118, 131, 411, 501, 520, 522,),

Najbliższe przystanki tramwajowe: Plac Zbawiciela 03 (kierunek Służewiec: 4, 18, 35) Plac Zbawiciela 04 (kierunek Centrum: 4, 18, 35) (kierunek Wola: 10).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej 34/50 – 10 m od budynku. Miejsce parkingowe jest przy chodniku.

W okolicy jest postój taksówek (Plac Zbawiciela)

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne zadaszone wejście znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm ). Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt ochrony jest na lewo od wejścia i nie posiada niskiej lady. Po prawej stronie od wejścia znajduje się punkt Obsług Klienta z niską ladą  Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się na wprost wejścia. Schody prowadzą na I piętro i do piwnicy.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne tylko w części parteru.

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób Brak kontroli dostępu do pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na wprost przy wejściu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

W budynku nie ma windy co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na lewo od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w jednostronną poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

 
 
Wprowadził Marczykowska Bożena (Teatr Scena Prezentacje) 15-09-2020
Aktualizujący Marczykowska Bożena (Teatr Scena Prezentacje) 23-09-2020
Zatwierdzający Marczykowska Bożena (Teatr Scena Prezentacje) 23-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 262
Rejestr zmian